Servicii&Proiecte

Servicii&Proiecte

Primii pași a începe procesul terapeutic:

  1. Atunci când un părinte are suspiciuni legate de dezvoltarea abilităților copilului și observă întârzieri la nivelul comunicarii, interacțiunii și dificultăți la nivel comportamental, acesta se poate adresa unuia dintre consultanții centrelor noastre pentru a programa o evaluare. 

  2. Unul dintre coordonatorii din centru va ajuta părintele să selecteze tipul de evaluare specializată, în funcție de vârsta copilului și particularitățile acestuia de dezvoltare. 

  3. Evaluarea se poate desfășura în 1-2 sau 3 ședințe la început sau pe parcursul primelor două săptămâni de integrare în terapie, în funcție de particularitățile fiecărui copil. Fiecare dintre evaluări va testa toate ariile de dezvoltare, printre acestea numărându-se: aria de limbaj, cereri, imitație vocala, interacțiune socială, abilități vizuale, imitație grosieră, abilități pentru școală și grădiniță, etc. 

  4. După evaluare părintele va primi atât un raport grafic, cât și unul descriptiv, iar acesta va fi discutat cu coordonatorul de caz și echipa de terapie, stabilindu-se numărul de ședințe necesare în funcție de abilitățile copilului. 

Mediul de evaluare este unul prietenos pentru copii, camerele de terapie și evaluare fiind pline de jocuri și jucării.

 

Servicii oferite în cadrul "Bright future - centru autism" și "Bright future - centru logopedic" 

 

1. Servicii de evaluare specializată

 

Folosim următoarele tehnici de evaluare:

 - ABLLS - The Assessment of Basic Language and Learning SkillsRevised) este un sistem de evaluare bazat pe competențe, curriculum și sistem de urmărire care abordează limbajul de bază și abilitățile funcționale ale unui copil. ABLLS-R se imparte in 25 de arii, cele mai relevante sunt cele din în domeniul lingvistic, al interacțiunii sociale, al autonomiei, al abilităților academice și motrice, dar si ale abilitatilor cognitive pe care copiii ar trebui sa le acumuleze pana la intrarea în gradinită, dar si mai tariu, avand si arii pentru periada prescolară și școlară mică. Permite o descriere completă a tuturor ariilor de dezvoltare, iar in urma aplicarii parintele va primi un raport grafic si unul descriptiv. ALLS se va aplica atat la evaluarea initiala, cat si in cadrul reevaluarilor putand avea un raport comparativ, observand astfel evoluția abilităților copilului pe fiecare arie de dezvoltare. 

 - VB MAPP - Această evaluare oferă o indicație a nivelului dezvoltarii limbajului și a abilităților sociale ale unui copil cu tulburare de spectru autist (TSA) sau a unei întârzieri în dezvoltarea acestora. Pe lângă examinarea abilităților lingvistice și sociale, VB-MAPP evaluează stilul de învățare al copilului pentru a dezvolta un curriculum adecvat și pentru a urmări progresul pe parcursul dezvoltarii  lor. Aceste nivele sunt evaluate folosind 170 dintre etapele esențiale ale dezvoltării timpurii a copilăriei. VB-MAPP va arăta atât funcția comportamentelor și limbajul, cât și domeniile care pot cauza probleme copiilor în procesul de învățare.

 - EDU ABA (0-2,5 ANI) - Este o evaluare complexă, care oferă o imagine detaliată a abilităților prezente sau absente, conform graficului de dezvoltare al copilului. La finalul evaluarii parintele va primii atat un raport descriptiv, cat si un raport grafic. Servește ca punct de plecare în construirea planului personalizat de intervenție și este adaptată curriculei Ministerului Educației Naționale.

 - EDU ABA (2,5-6 ANI) - Este o evaluare complexă, care oferă o imagine detaliată a abilităților prezente sau absente, conform graficului de dezvoltare al copilului. se evalueaza arii precum abilitati de limbaj, socializare, abilitati vizuale si motrice, interactiune pentru scoala, teoria mintii, etc.  Se poate aplica atat in evaluare initiala, cat si in cadrul re-evaluarilor, in urma aplicarii acestuia parintele va primi atat un raport descriptiv, cat si unul grafic. Servește ca punct de plecare în construirea planului personalizat de intervenție și este adaptată curriculei Ministerului Educației Naționale.

 - Denver ll - consta din 125 de sarcini (itemi) aranjate pe formularul de testare în patru sectiuni si care au scopul de a evalua copilul în urmatoarele arii, sau functii: Personal-Social: interactiunea cu alte persoane si capacitatea de a avea grija de propriile nevoi (25 itemi); Motor Fin-Adaptativ: coordonare ochi-mâna, manipularea obiectelor mici si rezolvarea de probleme (29 itemi); Limbaj: auzul, întelegerea si utilizarea limbajului (39 itemi); Motor Grosier: statul jos, mersul, saritul si în general miscarile care implica muschii mari ai corpului (32 itemi).

 - Matrici Progresive Raven - Testul Matrici Progresive Color (CPM) este construit pentru a permite o măsurare mai acurată a proceselor intelectuale ale copiilor cu vârsta între 4-11 ani (mai precis a inteligenei nonverbale), ale persoanelor retardate mintal i ale vârstnicilor. Fondul color pe care sunt prezentate problemele atrag atenia i fac testul mai interesant, reducând nevoia instruciunilor verbale. Testul Matrici Progresive Color (CPM) este alcătuit din 36 de itemi organizai în trei serii, fiecare a câte 12 itemi - A, Ab i B. Acest test a fost construit pentru testarea copiilor i a persoanelor vârstnice. Poate fi folosit cu succes i în testarea persoanelor care nu cunosc limba engleză, care prezintă diferite disfuncii psihice, afazie, paralizii cerebrale, surzenie sau în evaluarea persoanelor cu un intelect sub limitã.

 

2. Servicii de coordonare/consultanță în terapia ABA

 

Programul de coordonare cuprinde următoarele aspecte, acestea fiind realizate de către cei doi coordonatori din centru, respectând cele mai înalte standarde: 

 - Evaluări inițiale și periodice ale comportamentului și abilităților copilului;

 - Elaboreaza planuri personalizate de intervenție pentru copii, legate direct de rezultatele evaluării;

 - Oferă trainig familiilor și terapeutilor în implementarea acestor intervenții;

 - Dezvoltă și realizează programe de intervenție personalizate folosind principii și proceduri comportamentale , concep obiective detaliate pentru programul fiecărui client, astfel încât  progresul să poată fi urmărit și măsurat;

 - Ghidează  membrii echipei cu privire la culegerea de date și implementarea programelor de intervenție folosind, joc de rol , lucrul direct cu copilul etc;

 - Colaborează cu alți profesioniști de exemplu, profesori, kinetoterapeut, logoped, profesioniști medicali sau alte persoane implicate în procesul de recuperare;

 - Conduc ședințele de echipă în care răspund la întrebările tehnicienilor/terapeuților și ale părinților cu privire la planul de intervenție;

 - Monitorizează implementarea programului în curs și recomandă adaptarea programului în consecință;

 - Numărul de ore de coordonare vor fi stabilite în funcție de numărul de ore de terapie de care copiii beneficiază. Se vor oferi minim 2 ore de coordonare la fiecare 20 de ore de terapie în concordanță cu standardele Internaționale. 

În cadrul ședințelor de coordonare va fi prezentă echipa terapeutică, copilul, coordonatorul și parintele, se vor verifica programele de interventie din planul actual și pe baza noilor abilități dobandite, coordonatorul va creea un alt plan de intervenție individualizat. 

 

3. Servicii de terapie ABA (terapie comportamental aplicată)

 

Programul de terapie ABA dezvoltă abilități – de comunicare, joc și interacțiune socială, cognitivă și de autonomie personală. Totodată modelează comportamentul  – înlocuiește sau reduce comportamentele inadecvate și dezvoltă cooperarea. În cadrul "Bright Future - centru pentru autism" din Bucuresti, în ședințele de terapie ABA utilizăm tehnici specifice, care  îmbunătățesc semnificativ comportamentul și abilitățile copilului diagnosticat cu autism. Tehnicile sunt diferite în funcție de abilitățile copiilor, astfel că programele structurate de DTT (discrete trial teaching) sunt îmbinate cu învățarea incidentală. 

Terapia se desfășoară 1 la 1, iar in momentul în care copilul este pregătit, acesta poate participa și la grupurile de socializare din cadrul centrului nostru. Echipa copilului poate fi formată din unul sau doi terapeuți, în funcție de caz, terapeuții având formare în psihologie, psihopedagogie specială, cursuri RBT. Un rol în egală măsură de important pe care terapia ABA il are este să crească calitatea vieții unei persoane diagnosticate cu tulburare din spectrul autist sau cu alte tulburări de dezvoltare. Primul pas în terapia ABA 1 la 1 este foarte important, mai întâi ne cunoaștem - așadar are loc perioada de pairing în care se formează relația teraputică, se descoperă activitățile preferate ale copilului, astfel încât să putem trece la pasul al-doilea, în care se implementează planul de intervenție persoanalizat realizat de către cooronator. 

 

4. Servicii de terapie logopedică

 

În cadrul ședințelor de terapie logopedică ne concentrăm asupra corectării tulburărilor de vorbire, stimularea precoce în ceea ce privește dezvoltarea limbajului și a comunicării funcționale. Primul pas în vederea integrării copiilor în programul logopedic îl reprezintă evaluarea inițială a nivelului limbajului și al pronunției. În urma evaluării, fiecare copil va beneficia de un raport logopedic în care se vor prezenta rezultatele, ce sunete sunt afectate, în ce pozitie, dar și de un plan de intervenție personalizat în funcție de rezultatele obținute.

Ședințele logopedice sunt individuale, fiecare copil are un caiet logopedic în care se notează exercițiile logopedice parcurse în urma fiecărei ședințe și ceea ce au nevoie să exerseze mai departe acasă, pentru ca părinții să poată consolida intervenția logopedică. Logopezii din cadrul "Bright Future - Centru Logopedic" din Bucuresti au dublă specializare, atât în terapie logopedică, cât și în Analiză comportamental aplicată - având toate abilitățile de a lucra la cele mai inalte standarde cu copii neurotipici și cu copii cu autism sau alte tulburări de dezvoltare.

 

5. Organizare de grupuri de socializare

 

Grupurile de socializare au ca obiectiv central dezvoltarea abilităților de interactiune și comunicare ale copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist sau alte întârzieri în dezvoltare. În cadrul "Bright Future - centru autism" din București activitățile la grupurile de socializare sunt structurate corespunzător nivelurilor de vârstă ale participanților. Cuprind activități variate: jocuri de masă, jocuri de rol, povești, activitati academice, art and craft, dezvoltarea abilităților de comunicare prin diferite programe,  principala modalitate de realizare a acestora fiind prin intermediul jocului.

Grupurile se adresează unui număr de  4 - 6 copii cu nivel apropiat de vârstă și abilități, fiind condus de 2 terapeuți, iar întâlnirile se desfășoară săptămânal, în zilele de sâmbătă, la acestea putând participa atât copii din cadrul centrului nostru, cât și din mediul extern. Activitățile sunt structurate și în funcție de programele pe care fiecare copil le are în planul de intervenție personalizat și urmăresc achiziția, fixarea sau generalizarea abilităților. Sărbătorim împreună zilele de naștere ale copiilor, iar ei sunt încântați să primească cadouri și să fie alături de prieteni. Programul începe în luna noiembrie 2021.

 

6. Program de pregătire pentru școală și grădiniță

 

Ești părinte și ai inima cât un purice atunci când te gândești că în toamna anului viitor copilul tău va păși pragul grădiniței sau al școlii? Atunci acest program este ideal pentru el, împărțit în pași simpli, astfel încât să aibă o trecere lină către colectivitate. 

Simulăm orele de grădiniță și școală pentru a înlesni integrarea lor în sistemul educațional. Vom aborda o intervenție focusată pe obiective specifice în cadrul acestui program, și vom avea obiective specifice atât la nivel academic, cât și la nivel de joc și interacțiune. Programul se adresază copiilor din cadrul "Bright Future - Centru Autism" și din mediul extern, se vor forma grupe de 4-6 copii, iar împărțirea pe grupe se va realiza în funcție de vârsta de dezvoltare.

 

7. Servicii "Shadow"

 

Acest tip de serviciu se oferă copiilor din cadrul centrului nostru. Persoana care îl însoțește pe copil la școală este unul dintre terapeuții noștrii și urmeaza planul de interventie realizat de coordonator pentru a ne asigura că toate obiectivele sunt atinse. Coordonatorul va stabili tipul de intervenție pe care shadow-ul îl va aplica în funcție de ceea ce va observa în cadrul ședințelor la care va participa la grădiniță sau la școală alături de terapeut și copil. Rolul shadow-ului este de a ajuta copilul în sarcinile academice și de a-l ajuta să facă tranziția de la ore la pauze unde să interacționeze cu colegii.

 

Proiecte 

 

În vederea susținerii financiare a misiunii Asociației “Bright future for every child”, din București, derulăm programe de dezvoltare emoțională și intelectuală, care se adresează în special copiilor neurotipici, din grădinițele și afterschool-urile din Municipiul București:

 - “Micul prinț” - Program de dezvoltare ale inteligenței emoționale (EQ), inteligenței intrapersonale și inteligenței interpersonale, ce își propune să scoată la lumină abilitățile native ale copiilor și să sprijine dezvoltarea emoțională armonioasă a acestuia, ca parte a comunității în care trăiește. Ne axăm atât  pe dezvoltarea inteligenței interpersonale, cât și a inteligenței intrapersonale (centrata pe crearea relatii sociale pozitive), cât si a inteligentei intrapersonale (identificarea corecta a emotiilor traite, a punctelor forte). Utilizam joaca drept mijloc de învatare activa, folosim tehnici de desen, joc de rol, construim povesti prin care copilul se dezvaluie pe sine si îsi arata nevoile, dorintele si temerile - atât de importante în devenirea lui. Prin intermediul povestilor terapeutice copiii îsi descopera si dezvolta abilitatile de rezolvare a conflictelor, descopera împreuna cu facilitatorul tehnici pentru dezvoltarea comunicarii, ascultarii active si imaginatiei.

 - “Sunt cel mai bun” - Program de dezvoltare și antrenament ale inteligenței cognitive (IQ), inteligenței creative și inteligenței muzicale. Tematici propuse: dezvoltarea atentiei si distributivitatea acesteia; dezvoltarea memoriei; dezvoltarea imaginatiei si creativitatii; dezvoltarea gândirii; întelegerea ritmului si a simtului muzical; recunoasterea tiparelor vizuale si a simtului artistic; dezvoltarea limbajului.

Un alt proiect pe care le derulăm este "Vinerea altfel", în cadrul căruia o dată pe lună dorim să facem activități inedite, care să ofere diversitate copiilor din centrele noastre.