Termeni și condiții

Termeni și condiții

Cadru general

Site-ul http://www.brightfutureforeverychild.ro/ este deținut și administrat de către Asociația „Bright Future for Every Child” din București. Aceti termeni i condiii definesc modul în care putei folosi aceast website i serviciile aferente. Aceti termeni i condiii pot suferi modificări, în funcie de schimbările intervenite în ceea ce privete legislaia aplicabilă sau din orice altă cauză considerată de către noi ca fiind generatoare de modificări. Rămâne în responsabilitatea dumneavoastră să accesai i să verificai acest document în momentul în care accesai site-ul online.

Drepturi de proprietate

Asociația „Bright Future for Every Child” este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site și este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe. Coninutul acestui site nu poate fi reprodus, distribuit sau publicat sub nici o formă sau prin orice mijloace, fără acordul prealabil scris al Asociației „Bright Future for Every Child”. Nu avei dreptul să modificați, să vindeți, să distribuiți sau să creați lucrări derivate pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără aprobarea scrisă prealabilă din partea Asociației „Bright Future for Every Child”. Asociația „Bright Future for Every Child” își rezervă dreptul de a elimina orice postare de pe prezentul site în cazul în care constată ca aceasta încalca legea, bunele moravuri ori depășeste scopul/ obiectul declarat al acestui site.

Donații online

Donaiile primite prin intermediul site-ului http://www.brightfutureforeverychild.ro/ si al serviciilor conexe se fac în sistem de plată on-line cu cardul, prin intermediul procesatorului de plăi EUPLATESC.RO care a încheiat un contract în acest sens Asociația „Bright Future for Every Child”. Plăile sunt securizate, conform protocoalelor internaionale de securitate i confidenialitate a datelor. Procesarea datelor de card se face pe o pagină securizată a procesatorului de plăi. Termenii i condiiile utilizării sistemului respectiv de procesare a plăilor se regăsesc pe respectivul site www.euplatesc.ro. Asociația „Bright Future for Every Child” nu îi asumă responsabilitatea pentru tranzaciile efectuate prin procesatorul de plată www.euplatesc.ro.

Când o donaie este făcută prin brightfutureforeverychild.ro, aceasta generează o tranzacie pe cardul dumneavoastră care este finală i nedisputabilă, în afară situaiei în care este demonstrată folosirea fără acord a unui card de debit sau credit de către o altă persoană decât posesorul de drept. În cazul în care a fost folosit fără autorizare cardul dumneavoastră de credit sau debit, ori dacă acesta a fost furat sau pierdut, trebuie să notificai banca dumneavoastră emitentă i să urmai procedura acesteia pentru aceasta situatie.

Încalcarea termenilor și condițiilor

În cazul în care dumnevoastră încălcai oricare din termeni i condiiile din prezentul document, . Asociația „Bright Future for Every Child”  îi rezervă dreptul de a suspenda temporar sau permanent, fără nici o notificare prealabilă, accesul dumneavoastră la unul sau la toate modulele asociate cu site-ul brightfutureforeverychild.ro i serviciile conexe.

Legislaie aplicabilă i reglementări

Accesul utilizatorilor i folosirea de către acetia a site-ului www. brightfutureforeverychild.ro i a serviciilor conexe sunt guvernate de legislaia română în vigoare.
Orice plângere sau litigiu determinate sau legate de utilizarea/funcionarea acestui site, a coninutului său, a materialelor prezentate vor fi guvernate de asemenea de legislaia română în vigoare i supuse spre soluionare instanelor judecătoreti competente de pe teritoriul României, în cazul în care rezolvarea acestora nu este posibilă pe cale amiabilă.


Contact: Pentru orice informaie legată de funcionarea siteului www.brightfutureforeverychild.ro i a serviciilor conexe, precum i pentru orice sesizări, reclamaii, solicitări pe care le putei avea în legătură cu aceasta, ne putei contacta la adresa de email brightfutureforeverychild@gmail.com, sau la adresa postală Asociația "Bright future for every child", Str. Brațului, nr. 36, sector 2, București.

Date Firmă

CUI: 36502377

Stare firmă:INREGISTRAT din data 07 Septembrie 2016

Politica de confidentialitate

Politică de confidențialitate

 

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este unul dintre angajamentele noastre fundamentale. În consecință, avem cea mai mare grijă să procesăm datele dumneavoastră personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația europeană privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal („GDPR”)..

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Această politică de confidențialitate privește datele personale ale beneficiarilor noștri, partenerilor, celorlalte persoane care ne contactează și ale reprezentanților acestora, potențialilor angajați și se aplică acelor date colectate prin intermediul site-ului nostru www.brightfutureforeverychild.ro, precum și datelor personale pe care le colectăm prin e-mail sau prin alte contacte off-line.

 

Cum colectăm datele cu character personal

În general, intenţia noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către dumneavoastră prin accesarea site-ului www.brightfutureforeverychild.ro. Obținem date cu caracter personal prin completarea de către dumneavoastră a formularelor online, prin abonarea la newslettere. Datele colectate sunt cele minimum necesare pentru a vă putea oferi informaţii cu privire la activitatea şi proiectele noastre sau la modalitatea prin care vă puteţi implica.

 

 

În ce scopuri vă prelucrăm datele cu caracter personal

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • primirea donațiilor – temei juridic: încheierea sau executarea contractului (art. 6, alin.1, lit. b GDPR). Datele colectate sunt cele pe care le înregistrați dumneavoastră pe site: nume, prenume, adresă de e_mail, cont bancar, telefon, oraş, judeţ, stradă, număr, cod poştal.
 • gestionarea şi administrarea relației contractuale cu donatorii noștri – temei juridic: încheierea sau executarea contractului (art. 6, alin.1, lit. b GDPR). Datele colectate sunt cele pe care le înregistrați dumneavoastră pe site: nume, prenume, adresă de e_mail, cont bancar, telefon, oraş, judeţ, stradă, număr, cod poştal.
 • transmiterea periodică a newsletter-ului – vă putem transmite diverse comunicări prin canalele transmise de către dumneavoastră (e-mail/sms) pentru a vă ține la curent cu privire la proiectele în care sunteți implicat sau la activitățile și evenimentele fundației – temei juridic: consimțământul dumneavoastră (art. 6, alin.1, lit. a GDPR).

Datele colectate sunt cele pe care le înregistrați dumneavoastră pe site: adresă de e-mail, număr de telefon.

 

Dezvăluirea datelor unor destinatari sau unor categorii de destinatari

Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal doar acelor angajați ai Asociației „Bright Future for Every Child” care gestionează efectiv proiectele de marketing în care sunteți implicați, acelor entități contractate de Asociație pentru externalizarea unor servicii în cadrul cărora va fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal (servicii de gestionare/trimitere e-mail sau sms), respectiv prestatori care administrează site-urile asociației cu acces la date doar în caz de disfuncționalitate a site-ului (prestatorii nu au acces la contul bancar), platforma de plăţi online EuPlătesc (datele necesare conform reglementărilor bancare în caz de plată).

 

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare. Aveți dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Asociația „Bright Future for Every Child”, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a obține, din partea Asociației „Bright Future for Every Child”, o conformare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare. Aveți dreptul de a obține, din partea Asociației „Bright Future for Every Child” rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
 •  dreptul la ștergerea datelor. Aveți dreptul de a obține, din partea Asociației, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Asociația are obligația de a șterge datele respective, atunci când: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul în baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul de a obține, din partea Asociației „Bright Future for Every Child”, restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Asociației să verifice exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Asociației „Bright Future for Every Child” prevalează asupra drepturilor dvs.
 • dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Asociația „Bright Future for Every Child” către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție. Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să depuneți o cerere scrisă, datată și semnată la adresa: Str. Brațului, nr. 36, sector 2, București sau pe e-mail la brightfutureforeverychild@gmail.com